HUYNDAI UNIVERSE 50 CHỖ
HUYNDAI UNIVERSE 50 CHỖ

Giá thuê: 2.000.000 - 2.200.000

VNĐ
Toyota Fortuner 7 Chỗ
Toyota Fortuner 7 Chỗ

Giá thuê: 900.000 - 1.200.000

VNĐ
DÒNG XE THACO TOWN 29 - 35 CHỖ
DÒNG XE THACO TOWN 29 - 35 CHỖ

Giá thuê: 1.600.000 - 2.000.000

VNĐ
Huyndai Coutry 29 chỗ
Huyndai Coutry 29 chỗ

Giá thuê: 1.300.000 - 1.500.000

VNĐ

Thuê xe du lịch

HUYNDAI UNIVERSE 50 CHỖ

Giá thuê: 2.000.000 - 2.200.000

VNĐ
Toyota Fortuner 7 Chỗ

Giá thuê: 900.000 - 1.200.000

VNĐ
DÒNG XE THACO TOWN 29 - 35 CHỖ

Giá thuê: 1.600.000 - 2.000.000

VNĐ
Huyndai Coutry 29 chỗ

Giá thuê: 1.300.000 - 1.500.000

VNĐ
Ford Transit 16 Chỗ

Giá thuê: 1.000.000 - 1.200.000

VNĐ
Honda City 2018

Giá thuê: 700,000 - 900,000

VNĐ

Thuê xe cưới

HUYNDAI UNIVERSE 50 CHỖ

Giá thuê: 2.000.000 - 2.200.000

VNĐ
Toyota Fortuner 7 Chỗ

Giá thuê: 900.000 - 1.200.000

VNĐ
DÒNG XE THACO TOWN 29 - 35 CHỖ

Giá thuê: 1.600.000 - 2.000.000

VNĐ
Huyndai Coutry 29 chỗ

Giá thuê: 1.300.000 - 1.500.000

VNĐ
Ford Transit 16 Chỗ

Giá thuê: 1.000.000 - 1.200.000

VNĐ
Honda City 2018

Giá thuê: 700,000 - 900,000

VNĐ

Hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến